1. YAZARLAR

  2. Çağla Dursun

  3. Yargıda Reform
Çağla Dursun

Çağla Dursun

Avukat
Yazarın Tüm Yazıları >

Yargıda Reform

A+A-

Reformdan kasıt; düzeltmek, yeniden düzenlemek, iyileştirmek demektir. Dolayısıyla yargıyla ilgili uygulamadaki sıkıntıların tamamını çözecek, çözüm iradesi ortaya koyacak, buna ilişkin hukuki, fiili adımların atılacağı bir anlayış egemen kılınmaya çalışılıyor.

Yargıda reformda amaçlar;

-Hak ve Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesi
-Yargı Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Şeffaflığının Geliştirilmesi
-İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Artırılması
-Performans ve Verimliliğin Artırılması
-Savunma Hakkının Etkin Kullanımının Sağlanması
-Adalete Erişimin Kolaylaştırılması ve Hizmetlerden Memnuniyetin Artırılması
-Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması 
-Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın
-Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması
-Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması

Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’ün en son ki TBMM Genel Kurulda öne çıkan mesajlarına bakacak olursak eğer; özetle tutuklamanın bir cezaya dönüşmemesi, tutuklamanın istisnai olduğunu, ceza yargılamasında asl olanın tutuksuz yargılama olduğunu söylüyor.

Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcı olduğunu; yasama, yürütme ve yargının herkesi bağladığını söylüyor.

Tutuklamaların cezaya dönüşmemesi, bir standardizasyon olması ve gerekçeli olması gerektiğini ifade ediyor.

Alternatif çözüm yöntemlerinin; arabuluculuk, uzlaştırma gibi kurumların yaygınlaştırılmasından bahsediyor ki yargıda ki iş yükü azalsın.

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili; ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ile ilgili evrensel normların benimsenmesi gerektiğinden bahsediyor keza yargı bağımsızlığı Anayasa 138.maddesi, yargıç teminatı Anayasa 139.maddesi, coğrafi teminat yani hâkim ve savcının verdiği bir karardan ötürü görev yerinin değiştirilememesi gibi esasların, anayasal güvencelerin gereği gibi hayata geçirilmesi gerektiğinden bahsediyor.

Hukuk Devletinin kuram ve kurumlarının işlemesinden bahsediyor.

Ceza yargılamasının temel evrensel prensipleri yani Anayasanın 138.maddesindeki ilkelerin hayata geçmesinden bahsediyor. Bunlar ise masumiyet karinesi, suç ve cezada yasallık, cezaların şahsiliği prensibi gibi. Keza makul sürede yargılanmak, yargılamada hızın artırılması; bu kapsamda hedef süre uygulaması geldi ve uygulamadadır. Alternatif yargılama yöntemleri, seri ve basit yargılama geldi ve yürüyor. Bütün bunlar yargı reformunun bir parçasıdır.

Özellikle hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Adalet Bakanımızın açıklamalarından hukuk güvenliğini egemen kılmak suretiyle yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi noktasında ki engellerin ortadan kaldırılması esası var bunu özellikle açıklamalarında vurguladı. Yani hukuk güvenliği sağlanacak, uygulamada sağlanacak gibi adımların atılacağını görüyoruz.

Tutuklama süreleri ve tutuklamaların istisna oluşu ile ilgili düzenlemeler şüphesiz ki gelecektir.

Keza Seri yargılama ve basit yargılama geldi ve yargıdaki iş yükünü azaltan buna benzer alternatifler hayata geçecek.

Hâkim-Savcılık sınavı ile ilgili düzenlemeler, avukatlık hizmeti ve avukatlık sınavı ile ilgili düzenlemelerde reformun içerisinde yer almaktadır.


SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

İnstagram.com/cglldrsn

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT