Türk Medeni Kanunu 242. maddesinde ve 243. maddesinde mal ayrılığı rejimi ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Şöyle ki; evlilik birliği içerisinde veya sonrasında eşler mal ayrılığı rejimini seçtikten sonra evlilik birliğinin sona erme sürecinde herhangi bir tasfiye işlemi söz konusu olmamaktadır. Boşanma neticesinde eşler evlilik birliği içerisinde hangi mallara sahiplerse o mallara sahip olmaya devam edeceklerdir.

Mal ayrılığı rejiminin içeriğinde sadece eşlerin kişisel malları söz konusudur. Mal ayrılığı rejiminde bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden eşin bu iddiasını kanıtlaması gerekmektedir. Mal ayrılığı rejimi ile birlikte eşler Türk Medeni Kanunu 242. maddesinde de düzenlendiği üzere kendi mal varlıkları üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.

Mal ayrılığı rejimini seçen eşler, kendi borçlarından tüm malvarlıkları oranında sorumlu olmaktadırlar. Evlilik birliği içerisinde mal ayrılığı rejimini seçen eşlerin yaptıkları tüm hukuki işlemlerinden üçüncü kişilere karşı olan borçlarından da kişisel olarak sorumlulukları mevcuttur.

Evliliğin sona ermesiyle beraber mal ayrılığı rejimi de sona ermektedir. Eşler birbirlerinde bulunan malların iadesi ile tasfiye sürecini başlatmaktadırlar. Mal ayrılığı rejimi ile eşler yasal çerçevede kendi mal varlıkları üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarına sahiplerdir. Eşler evlilik döneminde edindikleri kişisel mal niteliğinde olan kendi mallarının yasal sınırlar içerisinde mülkiyet hakkına sahiptirler. Türk Medeni Kanunu 244. maddesi paylaşmalı mal ayrılığını düzenlemiştir.

Paylaşmalı mal ayrılığının tasfiye edilmesinde birtakım kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir;

  • Evlilik birliği içerisinde her eş diğer eşte bulunan malını aynen geri almaktadır.
  • Evlilik birliği içerisinde ortak bir mala paylı olarak malik olan eşler, malın kendisine verilmesinde üstün yararın varlığını ispat etmek suretiyle, diğer eşin payını ödeyerek malın mülkiyetinin kendisine geçmesini talep etme hakkına sahiptir.
  • Eşler evlilik birliği içerisinde, birbirlerinin paylaşma dışı kalan mallarına katkı sağlamışlar ise; katkılarının karşılığında olan bedelleri ödemekle yükümlüdürler.
  • Evlilik birliği içerisinde ortak kullanıma sahip olan mallar ve yatırımlar eşit olarak paylaşılmaktadır.
  • Şayet evlilik birliği içerisinde bir malın kimin mülkiyetinde olduğu tartışmalı ise, malın kendisine ait olduğunu iddia eden kişi iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. İspat edilemeyen iddialara ilişkin mallar eşlerin paylı mülkiyetine tabidir.

Mal ayrılığı

A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf

Türk Medeni Kanunu madde 242- Mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur.

B. Diğer hükümler

Türk Medeni Kanunu madde 243- İspat, borçlardan sorumluluk ve paylı mülkün özgülenmesi konularında paylaşmalı mal ayrılığı rejimine ilişkin hükümler uygulanır.

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI

A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf

I. Genel olarak

Türk Medeni Kanunu Madde 244- Eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur.

 

SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

instagram.com/erengoncehukuk

instagram.com/gizemgnce