4721 Sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 40. Maddesinde cinsiyet değişikliği düzenlenmiştir. ‘’Cinsiyet değişikliği’’ yapmak isteyen bir kimsenin öncelikle başvuruda bulunması, daha sonrasında ise mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesi gerekir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 40.Maddesi: Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu (…) bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.

2)Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.

Türk Medeni Hukuku Kanunun 40.maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği gibi izin için şartlar sayılmıştır. Bunlara değinmek gerekirse;

İstem sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş bulunması,

Evli olmaması,

Ruh sağlığı açısından cinsiyet değişikliğinin zorunlu olması,

Öncelikle burada değindiğim ilk aşama, izin aşamasıdır. Raporun ise tam teşekküllü olan eğitim/araştırma hastaneleri tarafından verilmesi gerekmektedir.  Bu aşamadan sonraki diğer bir hususumuz ise;

Cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, nüfus kayıtlarında cinsiyet değişikliği için ikinci bir dava açılması gerekecektir. Doğrulama ile birlikte mahkemece yapılan yargılama sonucunda kişinin cinsiyet değiştirmesine izin verilecektir.

Bu dava çekişmesiz yargı türü dediğimiz bir dava türüdür. Nüfus müdürlüğüne karşı açılmaktadır. Yani davalı sıfatını Nüfus Müdürlüğü almaktadır. En önemli noktaya değinecek olursak da cinsiyet değiştirme davalarında görevli mahkememiz Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yapılan yargılama sonucunda Mahkemece tüm koşulların sağlanması üzerine nüfus kayıtlarında cinsiyet değişikliği kararı verilebilecektir.