Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın istihdamlarına özel sektörde gereken önem ve hassasiyet gösterilmediği gibi, maalesef Kamuda da gerekli istihdam yaratılmamıştır.

Yasa gereği toplam kamu personelinin %3’ü oranında engelli personel istihdam etme şartı olması ve her yıl bunu dile getirmemize rağmen, maalesef Kamuda bu sayıya ulaşmak hayalden öte gitmiyor.       

Yaklaşık 3 milyon memurun çalıştığı Kamuda, yine yaklaşık 90 bin engelli çalıştırılması gerekirken, bu rakam Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılı Temmuz ayı rakamlarına göre 57.408’dir. 

Bilindiği üzere Covid-19 salgını ile normal şartlarda dahi iş bulmakta zorlanan engelli vatandaşlarımız, pandemi sürecinde hiç iş bulamamaktadır. Bu sebeple engelli vatandaşlarımız umudunu kamuya bağlamış, Hükümetten yardım istemektedir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına bir çok engelli vatandaşımız katılmış olup, sonuçların en kısa sürede açıklanması ve atamaların ivedilikle yapılması gerekmektedir. 

Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor: 8 Gözaltı Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor: 8 Gözaltı

Kamuda dahi engelli istihdamında bu denli eksiklikler yaşanırken, özel sektörün engellilere karşı hassas davranmasını beklemek hayalperestlikten öteye geçmemektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen %3 engelli çalıştırma zorunluluğu engellilerin işe alınması için azami bir sınır teşkil etmemeli, aksine asgari bir sınır olarak belirlenmelidir.

KAMUDA İSTİHDAM EDİLEN ENGELLİ MEMURLARIMIZIN SORUNLARI BÜYÜYEREK ARTIYOR

Halen Kamuda çalışan engelli arkadaşlarımızın acilen çözülmesi gereken başlıca sorunları,

-Bir defaya mahsus olmak üzere aldıkları eğitimlere uygun kadrolara atanmaları,

-Belirli bir mesleği bulunan engellilerin mesleği dışında çalıştırılmaması,

-Mesleği olmayan engellilerin, özür durumuna göre yapabilecekleri hizmetlere ait kadrolarda çalıştırılması,

-Özür artırıcı ve ek özür getirici işlerde çalıştırılmaması,

-Engelli personelin görevde yükselmelerindeki engellerin kaldırılması,

-Çalışmalarını kolaylaştıracak araç ve gereçlerin sağlanması,

-Engelli personele mesai saatleri dışında görev verilmemesi

Konularında acilen tedbirler alınıp, bu sorunlar en kısa zamanda çözüme kavuşturulmalıdır.

Türk Büro-Sen olarak, engelli memurlarımız adına bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadelemize, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
 
Her kişinin potansiyel birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, engelli vatandaşlarımızın yılda bir defa değil 365 gün yanlarında olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla duyururuz.