1. YAZARLAR

  2. Ömer Orhan Öğüt

  3. Sosyal medya aracılığı ile işlenen hakaret suçu
Ömer Orhan Öğüt

Ömer Orhan Öğüt

Stajyer Avukat
Yazarın Tüm Yazıları >

Sosyal medya aracılığı ile işlenen hakaret suçu

A+A-

Günümüzde sosyal medya dünyası geçmişe nazaran her geçen gün teknolojinin etkisiyle değişiyor büyüyor ve globalleşiyor. Bunun en büyük ispatı sizce de Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube uygulamalar değil midir?

İyide nedir bu sosyal medya ne işe yarar, kim çıkarttı bunu. Kimine göre sosyal medya bir paylaşım, popülerleşme, sosyalleşme aracı Kimisine göre ise üretilen içeriklerin yayınlandığı sanal bir medya. Peki ya bu sosyal medya adı verilen ortam kötü amaçlar için kullanılabilir mi mesela ağır cezalara neden olabilecek suçların da işlenebileceği de bir yer olabilir mi? Şimdiden cevaplarınızı duyabiliyorum evet bizce de olabilir.

İşte tam da burada konumuza yavaştan girelim Hakaret suçu 5237 sayılı TCK’nın şerefe karşı suçlar başlığında 125 ve 131.maddeler arasında kendisine yer edinmiştir. Ayrıca TDK’ya göre hakaret kelimesi onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış olarak tanımlanmıştır. Kısaca kanundaki maddemize bir göz atalım.

HAKARET SUÇU (125.MADDE)

1) (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

 b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

 c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

 (4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Yukarıda ki maddenin 2.fıkrasına dikkat edersek ‘’Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.’’

Görüldüğü gibi bu fıkradan anlaşılan İnternet, web siteler, sosyal medya uygulamaları, cep telefonu veya fax, telgraf vb iletişim araçları aracılığı ile de bu suç işlenebiliyor. İllaki ki failin ve mağdurun aynı ortamda yüz yüze olması gerekmiyor ki zaten bu ortamlar da kendisine has ayrı bir sanal ortam kabul edilmektedir.

Eğer size dm denilen özel mesaj yoluyla hakaret edildiyse veya cep telefonundan SMS yoluyla ya da özel mail aracılığı ile bu suç işlendiyse fail bu suçun basit şekliyle cezalandırılır çünkü gönderi herkese açık değildir sadece siz ve fail görebiliyorsunuz bu hakaret içerikli mesajları. Fakat eğer herkese açık şekilde bir hakaret yapıldıysa ki burada değinmemiz gereken 4.maddede ki alenen kelimesi ile kast edilen aleniyet unsuru çerçevesinde örneğin Facebook veya Twitter’da paylandığınız bir gönderirinin altına yorum olarak yazılırsa ve bu hakaret içerikli yorum herkese açık şekilde görülüyorsa işte bu evrede aleniyet unsuru gerçekleşmiş sayılacak ve verilecek ceza oranı da altıda bir oranında arttırılacaktır. Unutulmamalıdır  ki hakaret suçu şikayete bağlı bir suçtur fakat Eğer 4.fıkradaki suçun nitelikli halleri gerçekleşirse Şikayete bağlı suç olmaktan çıkar ve resen(Kendiliğinden, şikayet şartı aranmaksızın) savcılık tarafından soruşturma başlatılır ve Genellikle bu suçun sosyal medya üzerinden işlenmesinde ki en önemli sorunu failin belirlenmesi veya siz fark ettiğiniz anda failin hakaret içerikli sözlerini silmesidir. Peki ya böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Türkiye noterler birliğinin çıkarmış olduğu 7/24 hizmet veren E-TESPİT uygulaması aracılığı ile ilgili hakaret içeren veririnin ekran görüntüsü ve diğer bahse konu dosyalar alınarak arşive kaydedilecek ve bu mahkemede delil olarak sunulabilir dahası adli sürecin hızlanmasına ve dosyaların bilirkişi incelemesine gerek duyulmaksızın karara bağlanmasını da sağlayabilmektedir. Bu suçun mağduru olan kişiler fiilin işlenmesinden itibaren 6 ay içinde cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulanabilirler.

KAYNAKÇA; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu - Türkiye Noterler Birliği / E-Tespit Portalı, https://e-hizmet.tnb.org.tr/tespit/

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT