1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Said-i Nursi'ye Ezidileri Müslümanlaştırma görevi verildi!
Said-i Nursi'ye Ezidileri Müslümanlaştırma görevi verildi!

Said-i Nursi'ye Ezidileri Müslümanlaştırma görevi verildi!

IŞİD'in saldırılarına maruz kalan Ezidiler'in 1918'de de Müslümanlaştırılmaya çalışıldığı ortaya çıkarken Musul valisinin Said-i Nursi'ui görevlendirmek istediği belirlendi...

A+A-

İNTERNETHABER.COM
IŞİD'in Şengal'i işgal etmesiyle vahşi bir katlima daha maruz kalan Ezidiler'e dönük çarpıcı bir tarihi belge gün yüzüne çıktı. İslamcı yazar Müfid Yüksel, Risale Haber sitesinde Said-i Nursi'nin 1918 yılında Ezidiler'in "irşad ve eğitimleri" için görevlendirildiğine dair resmi bir belge yayınladı.

"BEDİÜZZAMAN"A EZİDİLER İÇİN ÖZEL GÖREV!

Müslüman olmadıkları gerekçesiyle IŞİD'in katliamlarıyla yüz yüze kalan Ezidiler'in 1918'de de Müslümanlaştırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Musul valisi tarafından zamanın İçişleri bakanlığına gönderilen telgrafta Said-i Nursi'nin Rus esaretinden döndüğüne işaret edilirken yapacağı hizmetin çerçevesi de çiziliyor.

5 BİN KURUŞ MAAŞ!

Ancak talepten sonra görevlendirmenin yapılıp yapılmadığına dair bir bilgi yer almıyor. Ezidiler'in aslen Kürt olduklarının da belirtildiği telgrafta, bu görev için Said-i Nursi'ye beş bin kuruş maaş verileceği de belirtiliyor.

İşte Saidi Nursi'nin Ezîdileri İrşad ile Görevlendirildiğine dair 28 Haziran 1918 Tarihli Belge:

nursi1.jpg
nursi2.jpg
nursi3.jpg

İşte o belgede yer alan ifadeler:

"Posta Ve Telgraf Nezâreti

Dâhiliye Nezâretine Şifredir

Mahreci: Musul
No: 4

Bitlis’de Ruslara esir düşen Bedîüzzaman Said-i Kürdî Efendi’nin İstanbul’a avdet ettiğinden bahisle hizmetinin makâmâta ‘arzı sûretinde telgrafı aldım. Erzurum’un sukûtu üzerine ikinci ordu kıtaâtından bir cüz’ünün o havâliye yetişmesinden akdem Bitlis boğazından düşmanın müruru ve Dicle nehrine kadar şimâlden tavassu’unu istilzâm etdiren bir vaz’iyyet olduğundan onüçüncü alayın Bitlis’e dört saatlik mesâfeye vüsûlüne kadar kasaba muhârebesi olan yirmi günlük müdafaâda “Hazret” denilen Şeyh Ziyâeddîn ile mumaileyhin kürdleri cepheye sevk husûsundaki mesâ’îleri ve bilhassa askerce müsâraaten terk edilen Muş cihetlerinde, mumaleyhin gönüllü kumandan sıfatıyla kasaba ahâli ve talebesini alarak sekiz topu kurtarmak sûretindeki fevkalâde gayreti vukû’a gelmiş idi.

İlim ve hitâbetiyle kürdleri irşâda muktedir olan mumaileyhin her mevki’deki ikâmetgâhına müracaât edenlerin kesreti kendisinin sahâvetiyle berâber fıkdân-ı meâyişi, olduğu mevk’ide emrine her zaman terfîh ve iktidarı mevcûdiyetini ihsâs etdirmişdir. 

Binâenaleyh, ırken kürd olup orada bulunan Yezîdîlerin irşâdı ve onları ta’lim ve tahsile teşvîki ve vâizliğiyle beşbin (5000) kuruş tensîb-i maâş görülerek hidemât-ı sâbıkasına mükâfâten ilmiyye rütbesiyle nişân dahi i’tâ kılınarak taltîfi ve bu sûretle hükümete temâdi-yi merbûtiyyet ve sadâkatinin te’mîni siyâset-i idâreye muvâfık olacağı mütalaâsını ‘arza mücâseret eyledim. Fi 27..

Vâli: Memduh"

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT