Yeni bir şirket kuracaksanız şirket türü sizler için önemli. Şahıs olarak mı başlamalısınız yoksa daha kurumsal olup Limited mi olmalısınız arasında ki farkları sizler için anlattım. Şirketinizin hedefleri ve bütçeniz doğrultusunda bu kararı vermelisiniz. Şirket yapınızı seçerken dikkat etmeniz gereken unsurları birlikte inceleyelim. Başlık altında toplamak gerekirse, önemli farklar, kuruluş maliyeti, yasal düzenlemeler, sorumluluklar, size sağladığı prestij,  vergilendirme, sermaye ve tasfiye süreci farkı diyebiliriz. Haydi, başlayalım, kuruluş için şahıs şirketine daha az bir ücret ödersiniz. Sermaye şartı yoktur. Limited şirket en az 1 ortakla ve 10.000 TL sermaye ile kurulabilmektedir. Limited şirketin kuruluş masrafı şahıs şirketinden daha fazladır.  

Vergilendirme boyutunu değerlendirecek olursak,  şahıs işletmeleri Gelir Vergisi mükellefi iken Limited şirketler Kurumlar Vergisi mükellefidirler.

Gelir Vergisi artan oranlı bir yapıya sahiptir, yani yıllık kazancınıza göre vergilendirilirsiniz. Şahıs şirketleri kârları üzerinden %15 – 40 Gelir Vergisi öderler.

Limited şirketler ise kurumlar vergisi mükellefidir. Kurumlar vergisi sabit oranlıdır. Bunun anlamı kazancınız ne olursa olsun aynı oranda vergi ödersiniz. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre oran %20’dir, ancak bu oran Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2021 için %25 olarak uygulanmış, 2022 için ise %23 olarak uygulanacaktır. Bu yüzden, Limited şirketler vergi planlaması için daha fazla esneklik sağlar.

Sorumluluklarımız başlığından bahsetmek gerekirse, Şahıs işletmelerinde, işletme sahipleri gerek üçüncü kişilere gerekse devlete karşı tüm mal varlığı ile sorumludur. Limited şirkette ise durum daha farklıdır. Üçüncü kişilere karşı şirket ortakları sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye tutarı kadar sorumludurlar. Oysa devlete karşı olan borçlarda Limited şirket ortakları ortaklık hisseleri oranında sorumludurlar. Yani şirketin devlete vergi borcu oluşursa ortakların her biri şirketteki hisseleri oranında bu borcu ödemekle yükümlüdür.

Limited şirket bankalar, tedarikçi ve müşteriler açısından daha prestijlidir.

Tasfiye süreci, şahıs şirketleri için tasfiye süreci kavramı pek kullanılmaz kapatmak daha kolaydır. İşletme sahibi devlete ve üçüncü kişilere karşı borçlarından şahsen sorumlu olduğu için işi kapatma bildiriminin yapılması ve yasal olarak gereken belgelerin ilgili yerlere verilmesi ile kapanış işlemi 1 gün de gerçekleşmektedir. Oysa Limited şirketlerde şirket sahibi ile şirketin kişilikleri farklı olduğundan şirketin kapanması istendiğinde tasfiye süreci başlatılmalıdır. Bu süreç genellikle 1 yıl kadar sürebilmektedir. 

Sözün özü bütçeniz sınırlıysa ve vakit kaybetmeden hayata geçirmek istediğiniz bir fikir varsa ve ticari kapasitenizi genişlettikçe tüzel kişiliğe geçmeyi düşünüyorsanız yolunuza öncelikle bir şahıs şirketi kurarak başlayabilirsiniz. Fakat yapacağınız iş markalaşmaya daha müsait ve kurumsallık gerektiriyorsa aynı zamanda kuruluş için ayırdığınız bir bütçeniz var ise Limited şirketin kurumsallığı ve tüzel kişiliği resmi kurumlar nezdinde daha avantajlıdır.