Yüzyıllardır mitolojik yaratıklar ve efsanevi hayvanların hikayeleri, nesilden nesle aktarılıyor. Devasa canavarların, efsanevi hayvanların ve mitolojik yaratıkların bu hikâyeleri de önceleri kitaplarda, daha sonra ise geleneksel medya oluştuğundan beri birçok filmde, dizide ve oyunda yer aldı ve almaya da devam edecek gibi görünüyor.

Her ne kadar bu mitolojik yaratıklar gerçek olmasa da araştırması çok zevkli ve eğlenceli bir konu olduğu aşikar. Sizler için hazırladığımız bu mitolojik yaratıklar listesinde çoğunluğu Antik Yunan ve Antik Mısır mitolojileri kaplıyor. Gelin lafı daha fazla dolandırmadan mitolojik yaratıklar listemize göz atalım.

POPÜLER FİLM VE DİZİLERDEKİ MİTOLOJİK YARATIKLAR:

GRİFFİN (ANTİK MISIR VE PERS)

griffin nedir

Bir aslan ve kartal karışımı olan Griffin, Antik Mısır ve Pers mitolojisinde yer alan güçlü bir figürdür. Griffin’in vücudu aslan gövdesi ve pençelerikartal başı ve kanatları olarak tasvir edilir. Mitolojiye göre bu devasa yaratıklar, Antik Mısır ve Pers bölgelerinde büyük hazineleri koruyan gardiyanlardır.

CYCLOPS (ANTİK YUNAN)

cyclops

Çoğu zaman ‘Tek Gözlü Dev’ olarak anılan Cyclops, Antik Yunan mitolojisinin bir parçasıdır. Herhangi bir devlete bağlı olmadan ve medeniyetten uzak olarak yaşayan Cyclops’lar, Zeus’un yıldırımlarını, Hades’in görünmezlik kaskını, Poseidon’un üç başlı mızrağını ve Artemis’İn gümüş yayını üreten zanaatkârlardır.

CHİMERA (ANTİK YUNAN)

chimera

Yunan mitolojisinde yer alan Chimera’lar, ağızlarından ateş püskürten ve bir aslan, yılan ve keçi karışımı olan yaratıklardır. Tasvir olarak Cerberos’a benzetildiği için Hades’in gardiyanlarından biri olduğu düşünülen Chimera’nın ismi, bugünlerde birkaç hayvanın karışımı olan yaratıkları tasvir etmek için de kullanılmakta.

DENİZ KIZI (HELENİSTİK DÖNEM)

deniz kızı

Yunan mitolojisinde yer alan deniz kızları, ilk başta şu anda tasvir edildikleri gibi yarı balık-yarı kadın değillerdi. Yunan mitolojisinde yer alan yarı kuş-yarı kadın olan Siren’lerden esinlenilen deniz kızlarının şu anki görünümü, Helenistik dönemde ortaya çıktı. Yarı balık-yarı kadın tasvirinden sonra daha çok bir denizci efsanesine dönüşen deniz kızları, aciz denizcilere şehvetli anlar vaat edip onları denizin derinliklerine çeker ve öldürürler.

MİNOTAUR (ANTİK YUNAN)

minotaur

Yine Yunan mitolojisine ait olan Minotaur’lar, yarı boğa-yarı insan olarak tasvir edilirler ve Crete Kraliçesinin yavruları oldukları söylenir. Kral Minos, bu yaratıktan o kadar fazla korkuyordu ki onu hapsetmek adına Labyrinth adını verdiği çıkmaz yollarla dolu bir hapishaneye hapis etti. Dilimizdeki Labirent sözcüğü de buradan gelmektedir.

CENTAUR (ANTİK YUNAN)

centaur

Yunan mitolojisinin bir başka insan-hayvan karışımı yaratıklarından biri olan Centaur’lar, bir atın vücuduna ve bir insanın üst gövdesine sahiptirler. Her ne kadar mitolojide bu yaratıkların vahşi doğada yer aldığı söylense de Chiron isimli özel bir Centaur, büyük bir bilgeliğe ulaşmış ve Yunan mitolojisindeki birçok karaktere akıl hocalığı yapmıştır.

ANKA KUŞU (ANTİK MISIR)

anka kuşu

Antik Mısır’ın belki de en çok bilinen karakterlerinden biri olan Anka Kuşu, kartala benzeyen efsanevi bir yaratıktır. Anka Kuşları öldükleri zaman yüksek harlı bir ateşle kül olurlar. Daha sonrasında genç bir Anka Kuşu olarak küllerinden yeniden doğarlar. Anka Kuşu, günümüzde de çöktükten sonra yeni bir hayata başlamanın sembolü olarak görülüyor.

UNİCORN (ANTİK YUNAN, ÇİN VE HİNDU)

unicorn

Dilimizde Tek Boynuzlu At olarak bilinen Unicorn’lar, Türkçe ismindeki gibi tek boynuzlu atlardır. Antik Yunan, Çin ve Hindu mitolojilerinde yer alan bu yaratığın mahsülleri hastalıkları iyileştirmek için kullanılıyordu. Örneğin Unicorn boynuzundan yapılmış bir bardaktan bir şey içtiğiniz zaman zehirlerden etkilenmiyordunuz.

PEGASUS (ANTİK YUNAN)

pegasus

Çoğu zaman insanlar tarafından birbirlerine karıştırılan ve Unicorn’lardan farklı olan Pegasus’lar, Antik Yunan mitolojisine aittir. Unicorn’ların aksine uçabilen Pegasus’lar, kanatlı atlardır ve genellikle beyaz renkte olurlar. Özellikleri ise tahmin edebileceğiniz gibi uçabilmeleridir ve bu yüzden birçok Antik Yunan kahramanının bineği olmuştur.

MEDUSA (ANTİK YUNAN)

medusa

Antik Yunan’ın bir başka en çok bilinen mitolojik yaratığı Medusa, saçları yerine yılan taşıyan, gözlerine direkt bakanı taşa çeviren sivri dişli bir kadın olarak tasvir edilir. Bazı tasvirlerde yarı yılan-yarı kadın olarak da görülen Medusa, hikâyeye göre Perseus tarafından Graeae’nin aynası sayesinde öldürülebilmiştir. Medusa aynı zamanda Pegasus’un annesidir.

SPHİNX (ANTİK YUNAN)

sfenks

Dilimizde Sfenks olarak yer alan ve Sfenks Kedisine de ismini veren Antik Mısır yaratığı Sphinx, kafası kuş, koç veya insan şeklinde ve gövdesi bir aslan şeklinde tasvir edilir. Her ne kadar Antik Mısır’da keşfedilmiş olsa da ismi Antik Yunan’dan gelen Sphinx, aynı Griffin gibi büyük hazinelerin ve firavun mezarının gardiyanı olarak görev yapar.

HYDRA (ANTİK YUNAN)

hydra

Antik Yunan mitolojisinde yer alan Hydra, çok başlı ve devasa deniz yaratığı olarak tasvir edilirler. Hydra’nın yılana benzeyen uzun boynu ve kafalarından birini kesmek, yerine iki tanesinin çıkmasına sebep olurdu. Herkül’ün ellerinde ölmeden önce Hydra, Lerna kıyılarında yaşayan insanlara dehşet salardı.

BONUS: GULYABANİ (TÜRK MİTOLOJİSİ)

gulyabani

Gulyabani, boyutu normal bir insanın 3 katı büyüklükte olan, sakalları uzun ve gür, yüzü bozuk asalı bir dev olarak tasvir edilir. Türk mitolojisinde yer alan bu yaratık, hepimizin Gulyabani filminde izlediği korkutucu bir mahluktur. Araştırmacılar, insanları yediği tahmin edilen bu yaratığın eski Arap anlatılarına dayandığını söylüyorlar. Gulyabani gündüzleri mezarda olup geceleri hortlayarak gezginleri ve yolcuları bitap ve mahveder.

Kaynak: Webtekno