Nişanlılığın sona ermesinde nişanlıların birbirlerinden tazminat isteme hakları var mıdır?

Nişanlılığın tek taraflı olarak sona erdirilmesi halinde; nişanlıların birbirlerinden tazminat isteme hakları vardır. Tazminat ödeme yükümlülüğünde olan kişi; nişanın bozulmasında kusurlu olarak kabul edilen taraftır. Haklı bir sebep olmaksızın, nişanın bozulmasına sebebiyet veren taraf; kusurlu kabul edilmektedir. Bu sebeple tazminat ödemekle sorumlu tutulmaktadır. Eğer nişanın bozulmasındaki haklı sebep; diğer tarafın kusurlu davranışları neticesinde oluştu ise bu durumda nişanı bozan taraf, diğer taraftan tazminat isteme hakkına sahiptir.

Nişanın bozulması herhangi bir haklı sebebe dayanmıyor ise; bu durumda hiçbir taraf birbirinden tazminat isteyemeyecektir.

Tazmin edilecek zarar ve masraflar nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nun 120. Maddesinin 1. Bendine göre; nişan töreni sebebiyle yapılan masraflar, haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozan kişi tarafından ödenir. Nişanın bozulmasında hiçbir kusuru olmayan tarafın; evlenmek amacıyla yapmış olduğu tüm masraflar örneğin; ev kiralanması, balayı masrafları, eve alınan eşyalar kusurlu olan nişanlı tarafından ödenir. Nişanlılık töreni için yapılan masraflar örneğin; çiçek, ikramlar ve ziyaret masrafları da talep edilebilir.

Haksız olarak nişanı bozan kişiye karşı tazminat davası açabilir mi?

Nişanın bozulmasında haksız olan tarafa karşı diğer taraf; tazminat davası açabilir. Bu davada nişanı bozan kişinin anne babası olan kişilere karşı dava yöneltilemez. Fakat; nişanın bozulmasında haksız olan taraf ölmüş ise, bu dava mirasçılarına karşı yöneltilir. Nişanın bozulmasında kusursuz olan taraf tazminat davasında karşı tarafın kusurunu ve haklı bir sebebe dayanmadan nişanı bozduğunu ispat etmek zorundadır. Davacı; davasını ispat eder ise hâkim takdir yetkisini kullanarak uygun bir tazminat ödenmesine karar verebilir.

Nişanlılığın sona ermesinde üçüncü kişilerin tazminat isteme hakları var mıdır?

Türk Medeni Kanunu’nun 120. Maddesinde; kusursuz olan nişanlının nişanın bozulması sebebiyle anne ve babasının ya da onlar gibi davranan kimselerin, kusurlu olan nişanlıya karşı tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Tüm nişan masraflarını ve evlenmenin yapılacağına ilişkin olan masraflar; nişanın bozulmasında kusurlu olan nişanlıdan talep edilir. Örneğin; damatlığın kızın babası tarafından satın alınması, ev eşyalarının kızın annesi tarafından satın alınması hali.

Nişanlanmanın sona ermesinden doğan taleplerde zamanaşımı süresi nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 123. maddesi uyarınca; nişanlılığın sona ermesinden doğan talep hakları, sona ermenin üzerinden 1 yıl geçmek ile zamanaşımına uğrar. Maddi ve manevi tazminat talepleri ile hediyelerin geri verilmesinde de 1 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Ayrıca; nişanlıların anne ve babaları için de bu zamanaşımı süresi uygulanır.


SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

instagram.com/erengoncehukuk

instagram.com/aylinesra