1. YAZARLAR

 2. Aylin Esra Eren

 3. Koruma ve uzaklaştırma kararı nedir?
Aylin Esra Eren

Aylin Esra Eren

Avukat
Yazarın Tüm Yazıları >

Koruma ve uzaklaştırma kararı nedir?

A+A-

Kadına ve çocuğa karşı şiddetin arttığı son dönemlerde sıkça bahsedilen koruma ve uzaklaştırma kararı hangi kanunda düzenlenmektedir?

6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da koruma ve uzaklaştırmaya ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

11.05.2011 tarihinde imzalanan İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayanarak çıkartılan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun şiddete karşı korunmayı amaçlamaktadır.

Bu sözleşmenin amacı;

 • Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele etmek, şiddeti önlemek ve kovuşturmak;
 • Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirerek gerçek anlamda kadın erkek eşitliğini teşvik etmek;
 • Şiddet mağdurlarını korumak ve desteklemek;
 • Şiddetle mücadelede tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak amacıyla koordinasyonu sağlamaktır.

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN AMACI NEDİR?

6284 sayılı Kanun’da;

 • Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların,
 • Çocukların,
 • Aile bireylerinin ve
 • Tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin

korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin kurallar düzenlenmektedir.

KANUNDA ŞİDDET NASIL TANIMLANMIŞTIR?

Şiddet: kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı ifade eder.

ŞİDDET MAĞDURU KİMDİR?

Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişileri ifade eder.

ŞİDDETE UĞRAYAN YA DA UĞRAMA TEHLİKESİ BULUNAN KADINLARIN, ÇOCUKLARIN, AİLE BİREYLERİNİN VE TEK TARAFLI ISRARLI TAKİP MAĞDURU OLAN KİŞİLERİN İZLEYECEĞİ HUKUKİ YOLLAR NELERDİR?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında;

Şiddet uygulayanın;

 • Evinizden/işyerinizden uzaklaşmasını isteyebilir, size yaklaşmasını engelleyebilirsiniz.
 • Şahsi eşyalarınıza ve ev eşyalarına zarar vermemesini engelleyebilirsiniz.
 • Sizi telefon/mail/sosyal medya/veya diğer iletişim araçları ile rahatsız etmesini engelleyebilirsiniz.
 • Varsa silahının müsadere edilmesini isteyebilirsiniz.
 • Bulunduğunuz yerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken size yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanmasına,

Bunlara ek olarak;

 • Sığınma evine gitmeyi talep edebilirsiniz.
 • Geçici koruma talep edebilirsiniz.
 • Kimlik/adres/ve diğer tüm bilgilerinizin resmî kayıtlardan gizlenmesini veya değiştirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Geçici maddi yardım ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı talep edebilirsiniz.

KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA KARARI NEREDEN ALINIR?

Şiddet mağduru kişi;

 • Savcılık
 • Aile Mahkemesi
 • Karakol
 • Jandarma
 • Valilik, Kaymakamlık

kurumlarına başvuru yaparak kendi lehine koruma ve uzaklaştırma kararı çıkartabilir.

KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA KARARI KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Koruma ve uzaklaştırma kararlarına ilişkin tedbir talepleri; mahkemelerin/idari mercilerin yoğunluk durumuna göre değişmekle birlikte başvurunun yapıldığı aynı gün içerisinde ya da 1-2 gün içerisinde çıkmaktadır.

KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA KARARININ SÜRESİ NEDİR VE İHTİYAÇ HALİNDE UZATILABİLİR Mİ?

Koruma ve uzaklaştırma kararı; en çok altı 6 için verilebilir. Ancak şiddetin veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde, hâkim re'sen veya korunan kişinin talebi üzerine kararın süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, kararın kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

ŞİDDET UYGULAYANIN KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA KARARINA UYMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?

6284 sayılı yasa hükümlerinde yazılı tedbir kararlarına uyulmaması ve kararın gereklerine aykırı hareket edilmesi durumunda hâkim 3 günden 10 güne kadar zorlama (tazyik) hapsine karar verebilir. Tedbir kararına aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi 15 günden 30 güne kadar olur. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi 6 ayı geçemez.

ŞİDDETİ DUYAN, GÖREN, BİLEN HERKES BU DURUMU İHBAR ETMEKLE YÜKÜMLÜ MÜDÜR?

Her türlü şiddeti resmi makam veya mercilere ihbar etmek zorunludur.

 • Bakanlık
 • Kolluk Görevlileri
 • Cumhuriyet Savcısı

şiddete uğrayan kişi için, kendisinin talebi olmadan da re’sen tedbir kararı isteyebilir.


SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

instagram.com/erengoncehukuk

instagram.com/aylinesra

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT