Herkese sağlıklı bir hafta diliyorum. Evlerde kaldığımız bu sürecin en kısa zamanda sona ermesi ve gazetelerin iki sohbet arasında bir kahve eşliğinde okunması dileğiyle,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerinizin gerçek veya tüzel kişiler tarafından elde edilmesi veya işlenmesi belirli kurallara bağlanmıştır. Verileriniz elde edilirken veya işlenirken uyulması gereken kurallardan en önemlisi ise verileriniz işlenmeden önce veri sorumlusu tarafından yapılması zorunlu olan aydınlatmadır. Sizin de dikkatinizi çektiği üzere artık alışveriş sitelerinden haber sitelerine tüm internet sitelerine giriş yaptığınız takdirde karşınıza ilk önce “6698 sayılı kanun kapsamında aydınlatma metni” çıkmaktadır herhangi bir bankanın veya telefon operatörünün müşteri hizmetlerini aradığınız takdirde sizi aydınlatma metnini dinleyebilmeniz için başka bir hatta yönlendirmektedir veya bir otelde konaklama için giriş yaparken size "aydınlatma metni" adında bir belge imzalatılmaktadır. Kısacası işlem yaptığınız her kişi veya kurum sizi kişisel verilerinizin elde edilmesi ve işlenmesi konusunda aydınlatmaktadır. Bu aydınlatmayı dinleyip dinlememek ya da okuyup okumamak sizin takdirinizde olan bir durum olmakla birlikte verilerinizi işleyen veri sorumlularının bu metni sizinle paylaşması zorunlu bir durumdur.

Peki veri sorumlusu kimdir? Verisi işlenen sizleri hangi konuda aydınlatmak zorundadır? Ya da bu aydınlatmayı ne şekilde yapmalıdır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun tanımlar kısmında veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Yani veri sorumlusu olarak adlandırılan kişi sizin verilerinizi herhangi bir sebeple işlemeye karar veren kişidir. Bu işleme faaliyeti siz bir otelde konaklama yapacakken gerçekleşebileceği gibi alışveriş sitesinden bir ürün sipariş ettiğinizde de gerçekleşebilir. Sizin bu işlemleri yaparken hangi verilerinizin gerekli olduğuna ya da hangi verilerinizin bir sistem dahilinde kaydedileceğine karar veren kişi veri sorumlusu olarak adlandırılır. Veri sorumlusu yapmış olduğu veri işleme faaliyeti sırasında hangi verilerinizi işlediğini, neden işlediğini, nerede saklayacağını ve ne kadar süre saklayacağı konusunda ilgili kanun gereği sizi aydınlatmak zorundadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesinde ayrıntılı olarak “veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” açıklanmıştır. Madde uyarınca kişisel verilerinizin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, verileri işlenen sizlere veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere, hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve siz verileri işlenen kişilerin sahip olduğu haklar konusunda aydınlatmak zorundadır. Aydınlatmak zorundadır diyorum çünkü bu aydınlatma yükümlülüğünün hiçbir istisnası bulunmamaktadır. Tüm veri sorumluları verisi işlenen sizleri aydınlatmalıdır. Veri sorumlusu bu aydınlatmayı yazılı olarak yapabileceği gibi sözlü olarak da yapabilecektir. Benden size naçizane bir tavsiye olarak; Veri sorumlularının sizi aydınlatmalarına izin verin, sürekli karşılaşmak zorunda kaldığınız aydınlatma metinlerine en azından göz gezdirin, dikkatinizi çekerim okuyun demiyorum, biliyorum ki okumayacaksınız ama bence hangi verilerinizin hangi amaçla işlendiğini önemseyin.

Haftaya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğunuz haklar hakkında konuşacağız. Herkese mutlu ve huzurlu bir hafta diliyorum.