Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiracıdan kiralananın tahliye edilmesini talep etmesi halinde, haklı neden olmaksızın kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiraya verememektedir.

Kiralanan yeniden inşa ve imar amacıyla tahliye edilmesi halinde ise kiraya veren eski hali ile haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başka birine kiralananı kiraya veremeyeceği düzenlenmiştir. Eski kiracı yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazın yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralanması konusunda öncelik hakkına sahiptir. Kiracının öncelikli hakkını kullanmasının birtakım koşulları bulunmaktadır. Kiraya verenin kiracıya yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içerisinde kiracı öncelik hakkını kullanma hakkına sahiptir.

Kiracının öncelik hakkı sona ermedikçe taşınmaz üç yıl geçmedikçe başka bir kiracıya kiraya verilemez. Kiraya veren, kiracının öncelik hakkını kullanmasını engellemesi halinde kiracıya tazminat ödemesi hususu doğmaktadır. Kiraya veren kiracının öncelik hakkına ilişkin hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlü bulunmaktadır.

Kiraya veren öncelik hakkını kiracının kullanabilmesi adına yazılı bildirimi tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde kullanmaması halinde kiralananı başka bir kiracıya kiraya verebilmektedir.


SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

instagram.com/erengoncehukuk

instagram.com/gizemgnce