Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde sınırları içerisinde oturmaya elverişli bir konutu olması halinde kiraya veren kira sözleşmesinin sona erdirilmesi talepli dava açma hakkına sahiptir. İşbu davayı kiraya veren kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesinde açmalıdır.

Kiraya verenin kira sözleşmesinin kurulması aşamasında kiracının ya da birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde sınırları içerisinde oturmaya elverişli bir konutunun bulunduğunu bilmemesi gerekmektedir. Bu hususun bilinmemesi davanın açılabilmesi için esaslı unsur kabul edilmektedir. Kiraya veren kiracıya dava açacağını önceden bildirmesi halinde dava açma süresi uzamış olacaktır. Şöyle ki, kiraya veren en geç davanın açılması için öngörülen bir aylık sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmiş ise; davanın açılma süresi bir kira yılı için uzamış sayılmaktadır.

Ayrıca, kiraya veren kira yılının sonuna kadar dava açma hakkına sahiptir. Dava yolu ile kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler kiracı aleyhine değiştirilememektedir. Kiraya veren öncelikle kiracıya noter kanalı ile kendisinin veya eşinin aynı bölgede tapulu taşınmazının bulunması sebebiyle kiralananı tahliye etmesi talepli ihtarname göndermelidir.

Kiracı işbu ihtara rağmen kiralananı tahliye etmemesi halinde kiraya veren tahliye talepli dava açma hakkına sahiptir. Kiracının aynı bölgede taşınmazı olduğunu öğrenmesi akabinde açtığı tahliye davasında delil olarak, tapu kaydı, kira sözleşmesi, ihtarname, tanık dinlenmesi ve bilirkişi incelemesi gösterebilmektedir.


SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

instagram.com/erengoncehukuk

instagram.com/gizemgnce