Kira sözleşmeleri yazılı veya sözlü olarak süre sınırı öngörüşmüş ise, sürenin sonunda kendiliğinden sona ermektedir. Taraflar, sürenin bitiminde açıkça bir anlaşma olmaksızın kira sözleşmesini devam ettiriyorlar ise, artık kira sözleşmeleri belirsiz süreli halde devam etmektedir. Kiraya veren, kira sözleşmesinin 10 yılı doldurması halinde Borçlar Hukuku genel hükümleri uyarınca fesih bildiriminde bulunarak kira sözleşesini sona erdirme hakkına sahiptirler.

Genel itibari ile belirsiz süreli kira sözleşmelerinin fesih bildirimi, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak kira sözleşmesini feshedebilirler. Fesih dönemlerinin hesaplanmasına kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınmaktadır. Şayet kira sözleşmesinde ya da yasada belirtilen fesih dönemine veya bildirim sürelerine uyulmadan fesih yapıldı ise, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olmaktadır. Kiracı veya kiraya verenden her biri taşınmazın kira sözleşmesinde genel kurallar neticesinde kira döneminin sonu için ya da böyle bir kuralın olmaması halinde 6 aylık kira döneminin sonu için 3 aylık fesih bildirim süresine uyarak kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

Taşınır kiralarında, kiracı ve kiraya veren 3 gün önceden fesih bildiriminde bulunarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Şayet kiraya verenin mesleki faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kirasını kira sözleşmesini 3 aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden yapacağı fesih bildirimi ile sonlandırabilir. Fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda genel hükümlere göre kiraya veren ya da kiracı kira sözleşmesini sona erdirebilir. Ancak, konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira sözleşmesinin feshi sadece yazılı şekilde yapılmalıdır.

Fesih bildirimin resmi biçimde yapılma zorunluluğu bulunmamakta olup sadece yazılı şekilde yapılması aranmaktadır. Kiraya veren, kira sözleşmesine uygun şekilde kiralananı kiracıya teslim etmemesi halinde kiracının kira sözleşmesini feshinin Sulh Hukuk Mahkemesine dava açmak suretiyle talep etme hakkı bulunmaktadır. Kiracı işbu davada delil olarak; kira sözleşmesini, kiralananın uygun şekilde teslim edilmediğini gösterir fotoğraf ve belgeleri, tanıkları, keşif ve bilirkişi incelemesini, ihtarnameyi gösterebilmektedir.

Ayrıca, kiracı kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren maddi olarak zarara uğradı ise davada maddi zararlarını da talep etme hakkı vardır.


SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

instagram.com/erengoncehukuk

instagram.com/gizemgnce