Türk Medeni Kanunu’nun 10. Maddesinde düzenlenen; tam ehliyetliler diğer hukuki işlemleri yapabilecekleri gibi nişanlanmayı da yapabileceklerdir.

Türk Medeni Kanunu’nun 15. Maddesi gereği tam ehliyetsizleri açıklamak gerekirse; ayırt etme gücüne sahip olmayanlardır. Tam ehliyetsizler ayırt etme gücüne sahip olmadıklarından, yapacakları nişanlamaya dair işlemler kesin hükümsüzdür. Nişanlanma; kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan, temsilci ya da vekâlet ile yapılması mümkün değildir. Ayrıca tam ehliyetsiz kişiler evlenmeyecekleri için nişanlanmaları da mümkün değildir.

Türk Medeni Kanunu’nun 118. Maddesinin 2. Bendine göre; sınırlı ehliyetsiz olan ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlılarda nişanlanma yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü ya da kısıtlıyı bağlamaz. Sınırlı ehliyetsiz; yasal temsilcisinin rızasını almadan yaptığı nişanlanmanın geçerli olduğu, nişanlısına karşı sadakat yükümlülüğünün bulunduğu, ancak nişanın bozulmasından dolayı ortaya çıkacak mali sonuçların kendisine yüklenilemeyeceği söylenebilinir.

Türk Medeni Kanunu’nun 452. Maddesinin 2. Bendine göre; velayet altındaki sınırlı ehliyetsiz kişiler kendilerini ehil göstermek suretiyle karşı tarafı aldatmış ise bu sebeple karşı tarafa vermiş oldukları zararları tazmin etmeye mecburdurlar.

Türk Medeni Kanunu’nun 451. Maddesinin 2. Bendine göre; tam ehliyetli taraf, karşı tarafın durumunu öğrendiğinde sınırlı ehliyetsiz olan kişinin yasal temsilcisine nişanlanmanın gerçekleşebilmesi için uygun bir süre içinde onay vermesini isteyebilir. Uygun süre içerisinde onay vermeyen yasal temsilci, tam ehliyetli olan tarafa nişana bozma imkânı da vermiş olur.