1. YAZARLAR

  2. Emrihan Aydın

  3. Kentsel Dönüşüm Sadece Binaların Yenilenmesi midir?
Emrihan Aydın

Emrihan Aydın

Detail Haber / Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Kentsel Dönüşüm Sadece Binaların Yenilenmesi midir?

A+A-

TDK’ da dönüşüm, “olduğundan baksa bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp, sekil değiştirme olarak” tanımlamaktadır. Bu tanımlardan yola çıkarsak, kentsel dönüşümü, kentsel alanların varılan durumundan başka bir biçime girmesi, başka bir durum alması olarak tanımlayabiliriz.

Son yıllarda Türkiye’de kentsel dönüşüm kavramı üzerinde çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm, kentsel sorunlara çözüm üretmek amacıyla, değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak ifade edilmektedir (Thomas, 2003).

Kentsel dönüşümün tarihsel gelişimine baktığımızda ilk olarak 19. Yüzyıllarda Avrupa’ nın çeşitli bölgelerinin yıkılıp yeniden yapılması olarak görüyoruz.

Ülkemizde ise, 1950’ li yıllarda köyden şehre göçün artmasıyla birlikte şehirlerdeki bilinçsiz yapılanma sonucu; planlaması olmayan, mimarlık ve mühendislik ilkelerinden ziyade siyasi ve sosyal hayatın yön verdiği şehirleşme gerçekleşti. Bu durum beraberinde birçok sorunu getirdi. Ülkemizin birçok ilinde plansızlığın hakim olduğunu görüyoruz. Ve esas altı çizilmesi gereken konu, bu sonucu 60 yıldaki yanlış politikalar belirledi. Ülkemiz çok hızlı bir şekilde tarım ülkesinden sanayinin gelmesiyle birlikte modern hayata geçmeye çalıştı. Fakat arada bir yerde kaldık. Ne tam şehirli olabildik ne de tam köylü. İşte şehirleşme bu durumun somut sonucu oldu.

Son yıllarda kentlerdeki dönüşüm çabaları siyasi erk öncülüğünde takdire şayan bir şekilde ilerlemektedir. Hatta geçmiş 50 yıllık süreçte alınan yoldan daha hızlı yol alınmaktadır. Fakat bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar var. Kentsel dönüşüm başta tanımı yapıldığı üzere hizmet edecek şekilde yapılmalı; rantsal gözle bakılmamalıdır. Yani kanun koyucunun çıkardığı yasaların yürütülmesi titiz bir şekilde olmalıdır. Bir de kentsel dönüşüm sadece gayrimenkul düzeyinde değil; toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısından referans alarak yapılmalıdır. Şehirler o bölgenin kimliğini yansıtmalıdır. Kentsel dönüşümün büyük bir bölümünü oluşturan gayrimenkullerin yani binaların yenilenmesi yapılırken, sosyal, kültürel ve ekonomik alanları içerisinde hareket edilmelidir. Projelerde, kamu, özel sektör ve yerel halk işbirliği ile gerçekleştirilmelidir.

Bir Kentsel Dönüşüm Hikayesi - Hiroşima – Danbara Kenti Kentsel Dönüşüm Projesi (Japonya)

6 Ağustos 1945’te Hiroşima şehri üzerine, dünyanın ilk atom bombası atılması 140.000 kişinin ölümü ve 13 kilometrekarelik bir alanın tamamen yerle bir olmasına sebep olmuştur. Böylesi bir yıkım bölgeyi kaçınılmaz bir yeniden yapılandırmayla karşı karşıya bıraktı. Hiroşima kentsel dönüşüm projesi, dünyanın en güzel ve endüstriyel olarak üretici şehrini yaratmak için uygulanmıştır. Yeşillikleri, nehirleri ve kültürü ile dünya barışına hizmet verecek

örnek bir yerleşim yeri oluşturulmak istenmiştir. Danbara yeniden gelişim projesi, şehrin en eski bölgelerinde çok iyi planlamış, yaratıcı ve etkin bir tarzda gerçekleştirilen küçük ölçekli bir yeniden doğuş hareketinin başlangıcıdır. Danbara projesi, bölgeye sadece fiziksel ve çevresel gelişim değil, aynı zamanda endüstriyel ve kültürel bir gelişim sağlamak için planlanmıştır. Bölgeyi yeniden yaşamak ve çalışmak için çekici hale getirmeyi amaçlanmıştır.

Proje 1973 yılında onaylanmış, 1983 yılında başlatılmış ve 1995 yılında tamamlanması hedeflenmiştir. Binaların yüzde 62’si üzerinde bu tarihe kadar çalışılmıştır. Proje, kamu, özel sektör ve yerel halk işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Dönüşüm alanındaki 461 bina özel sektör tarafından inşa edilmiştir. Bu binalar genel olarak ana yollar üzerinde, 7 ila 10 katlı, yerleşim yeri olarak veya ticari amaçlı kullanılan binalardır. Projenin toplam maliyeti 283.800.000 dolardır. Maliyetin %38’i yerel yönetimlerden, %57’si Hiroşima şehrinden ve %5 ‘i diğer özel kaynaklardan sağlanmıştır. Danbara bölgesinin temel ihtiyaçlarından biri de gençler ve yetişkinler için dinlenme imkanı sağlayacak mekanlardır.

1995 yılı itibari ile Danbara 5 park alanı (10002500 metrekare),2 yeşil alan ve 13 oyun parkına kavuşmuştur. Bütün yeni parklar ve oyun alanları bölgenin geleneksel karakterini yansıtacak şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca proje kapsamında 4.761 metre uzunluğunda ana yol , 10.457 metre uzunluğunda ikinci derecede önemli yol inşaatı gerçekleştirilmiştir.

Projeye halk tarafından kurulan örgütler de katılmıştır. 21 örgüt kurulmuş, bunların 12 si yapılan planların karar aşamasında etkin rol oynamışlardır. Kara aşamalarında halk örgütlerinin yer alması, özellikle fakir yerleşim alanlarında yapılan çalışmalara estetik katmıştır.

Kaynak: Dünyada ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

A. Şisman, D. Kibaroğlu


SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

Twitter.com/emrihan_aydin

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT