1. YAZARLAR

  2. Ada Dengiz

  3. Karanlık Fabrikalar
Ada Dengiz

Ada Dengiz

Avukat
Yazarın Tüm Yazıları >

Karanlık Fabrikalar

A+A-

Karanlık Fabrikalar, endüstriyel nesnelerin interneti aracılığı ile üretimi kolaylaştırmak adına kendi kendini organize edebilen, bağlantılı üretim ağının bulunduğu tesisleri olarak tanımlanır. Bu üretim tesisleri doğrudan ağlar arası iletişimi içermesi sebebiyle, ilgili ağa bağlı olan makineler tarafından okunabilir bir biçimde tanımlandıktan sonra ilgili ürünün tüm üretim hattı boyunca izlemiş olduğu yolun kolaylıkla kontrol edebilmesine olanak sağlayan sistemlere sahiptir. Karanlık Fabrikalar, üretimde minimum sayıda insanla veya tamamen insansız olarak çalışma prensibi ile organize edilebilen fabrikalar olması dolayısıyla üretim maliyetlerini düşüren ve en önemlisi kendi kendini organize edebilen endüstri tabanlı tesisleridir.

Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte birçok işletme teknoloji şirketleriyle rekabet etme, işbirliği yapma veya buna yönelik yatırımlarını hızlandırma eğiliminde olmadıkları sürece büyüme hızlarındaki düşüşün önüne geçemeyeceklerini fark ettikleri için yeni iş modelleri ortaya çıkmıştır. Covid-19 pandemisinden önce birçok sanayi şirketi Endüstriyel Nesnelerin İnterneti yolculuğuna girmiş olmasına rağmen pandemi bu yönelime hem ivme kazandırmış hem de sektörel çeşitliliğin artmasına sebep olmuştur. Keza sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde büyük çaplı aksamalara neden olan COVID-19, şirketlerin teknolojiyi, otomasyonu ve dijital teknolojiyi kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Bu oluşum bir nevi dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendirilebilir. Keza karanlık fabrikalarda çalışan işçiler ne mavi yakalı ne beyaz yakalı işçiler olmayı tamamen dijital insanlardır.

5G gibi yeni bağlantı standartları kullanılarak üretim yapan akıllı fabrikalar, imalat endüstrisinde özellikle kamuya açık mobil geniş bant hizmetlerine önemli ölçüde etki etmektedir. Bu nedenle akıllı fabrika uygulamalarında 5G gibi yeni bağlantı standardı uygulanmaktadır. Karanlık fabrikalar için 5G standartlarının yanı sıra ayrıca Wi-Fi, Bluetooth, NFC, renk kodlaması, QR kodları gibi yüksek patentli standartların kullanımı da yaygınlaştırmaktadır. Keza 5G standardı, potansiyel olarak gerekli olan yüz binlerce patente hizmetine tabidir. Buradan da anlaşılacağı üzere akıllı fabrika teknolojileri patentli bağlantılı çoğu standartların uygulandığı endüstrilerdir.

Özellikle günümüz tüketim sektörünün en önemli aktörlerinin değişimi ve yine özellikle arz talep dengesinin bozulması ile birlikte artan üretim yetersizliği birçok fabrikanın kendi kapasitesinde yer alan teknoloji ile karşılanamadığından ve ayrıca fabrikaların kendi finansal gücünü artırabilmek adına akıllı fabrikalara olma çabasına girmişlerdir. Keza akıllı fabrikalar yalnızca üretim bandını genişletmeyi değil aynı zamanda finansal getirileri arttırmak ve maliyetleri en aza indirgeyebilmelerini sağlamaktadır. Keza karanlık fabrikalarda ham maddenin fabrikaya girişinden tutun da ürünün fabrikadan çıkışına kadar olan sürede yok denecek kadar az insan müdahalesine kadar etkiye sahiptirler.

Karanlık Fabrikalar ile Karanlık Üretim | otomasyonadair.com, Herkesin Okuduğu Otomasyon Sitesi

Karanlık Fabrikalarda üretimin faydalarına değinmek gerekirse sırayla; artan verimlilik, iş gücü maliyetinde azalma, ekipman işletimini artırmak için iş gücüne duyulan ihtiyacı azalması, şirketlerdeki yüksek vasıflı çalışanların işlerine odaklanmalarını ve teknik bilgi becerilerini kullanabileceği alanlar olması, enerjide artan verimliğin gözle görülür olması ve var olan rakiplerle piyasa genelinde rekabet avantajı sağlaması olarak sayabiliriz. Bu sistemin ilk örneği Çin'de kurulan cep telefon modülleri üreten bir fabrikadır. Bu Fabrikada kullanılan bir robot kolu 6-8 işçinin yapabileceği işi tek başına yaptığı ve sistem kurulmadan önce fabrikada çalışan işçi sayısının 650 olduğu ve sistemle birlikte bu sayının 60'a indiği, nihai ürün çıkışında ise kusurlu parça oranının %25'lerden %5'lere kadar düştüğü açıklanmıştır. Rakamlarla pek anlaşılmasa da bu sonuçlar üretim fabrikası için ciddi kazanç anlamı taşımaktadır. Ancak yine de işsizlik büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yerini makinelere kaptıran mesleklerin ortaya çıkması kaçınılmaz bir sondur. Özellikle makine başında üretimle uğraşan işçilerin kendilerini geliştirmemesi ve bu yönde teknik eğitime hazırlamaması halinde işsiz kalma sorunu ile karşı karşıya kalması söz konusudur. 2030 yılına kadar 400 ila 800 milyon kişinin otomasyon nedeniyle işini kaybedeceğini öngörülüyor ki bu durum olumlu etkileri ile kıyaslandığında geri planda tutulacağa benziyor. Keza karanlık fabrikaların yaygınlaşması dünyanın bozulan ekosisteminin onarılması için de önemli bir adım olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu sayede dünya kaynakları daha az kullanılırken, çevreye verilen zarar da minimuma indirilebilecektir.

Yukarıda bahsi geçen karanlık fabrika/akıllı fabrika sistemi yakın geleceğimizde çok yaygın olarak kullanılacaktır. Bu durum il bakışta kişi istihdamını olumsuz yönde etkiliyor gibi görünse de bu sistemler sayesinde üretim ve üretimde onarım faaliyetleri ortaya çıkacağı için yeni iş tanımları ile yeni istihdamlar da oluşturacaktır.


SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

İnstagram.com/adahukukvedanismanlik

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT