1. YAZARLAR

  2. Emrihan Aydın

  3. İşverenler için Geriye Dönük SGK Teşviki Fırsatı
Emrihan Aydın

Emrihan Aydın

Detail Haber / Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

İşverenler için Geriye Dönük SGK Teşviki Fırsatı

A+A-

Birçok işveren geçmiş dönemlerde yararlanma hakkı olduğu halde çeşitli gerekçelerden dolayı SGK işveren teşviklerinden yararlanamamıştı. Bu işverenlerin geçmiş dönem yararlanılmayan işveren teşvikleri ile ilgili taleplerine SGK olumsuz cevap veriyordu. Olumsuz cevaplar karşısında şirketler dava yoluna giderek teşvikleri almaya çalıştılar. SGK' nın 2015 yılında yayınladığı genelge ile, süresinde kullanılmayan teşviklerin geriye dönük olarak kullanılması durumu ortadan kaldırılmıştı. Fakat buna karşın 2011 tarihinden itibaren kullanılmayan veya eksik kullanılan teşvikler için yargı yoluna başvuran çok sayıda işveren genelde açtıkları davaları kazanmıştı.

Bu kapsamda, sigorta prim teşviklerinden, geçmişte yararlanmayan veya eksik yararlanan işverenlerin, gerekli düzeltmeleri içeren belgelerle  bir ay içinde SGK' ya  başvurmaları halinde  geçmişte hiç yararlanmadıkları yahut eksik yararlandıkları  prim teşvik tutarlarının işverenlere iade edileceği hükmü yer alan bir torba kanun 2 şubat tarihi itibariyle T.B.M.M.’ ye geldi.

Yasa'nın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde yapılacak başvurularla 2011 yılına kadar olan süreyi kapsayan dönem için yararlanılmamış ya da eksik yararlanılmış teşviklerden yararlanılacak. 1 Mart 2011 tarihinden bugüne kadar olan süre içerisinde alınmayan ya da eksik alınan teşvikler artık mahkeme yolu olmadan başvuru ile alınabilecek olması iş dünyasına ekstra motivasyon getireceği çok açık.

Ülkemizde ilk olarak sigorta prim teşvikleri 2004 yılında gerçekleşti. Bu tarihten itibaren de birçok teşvik yürürlüğe girdi.

Belli başlı sigorta prim teşvikleri kısaca aşağıdaki gibidir.

1-5510/81 maddeye göre %5 puanlık indirim teşviki

İşverenlerin en çok bildiği ve kullandığı teşvik budur. Belgelerini süresinde veren ve borcunu süresinde ödeyen her işveren, hissesinin % 5'i oranında,  sürekli bir şekilde bu teşvikten yararlanır.

2-6111 sayılı Yasa ile gelen, 4447/geçici 10 maddelere göre kadın ve genç istihdam teşviki

01.03.2011 tarihinden itibaren 18-29 yaş arası erkek ve 18'den büyük bayan istihdam eden işverenlere,48 ay ilâ 6 ay arasında değişen sürelerle %20,5 işveren hissesinin tamamı işsizlik sigorta fonundan karşılanır.

3-4447/geçici 7.maddeye göre 5 yıl süre ile faydalanılacak teşvik

01.07.2008 tarihinden itibaren 18-29 yaş arası erkek ve 18 yaştan büyün bayanlar için 5 yıl süre ile ve işveren hissesinin, yıllara göre %100 den başlayıp %20'ye kadar düşen orandaki tutarı işsizlik sigorta fonundan karşılanır.

4-5084(ve bunu değiştiren 5350,5615,5838,5951) sayılı Yasa'ya göre teşvik

01.03.2004-31.12.2012 döneminde 49 il ile Bozcaada ve Gökçeada'da 10 sigortalının üzerinde çalıştırılacak işçilere ait primlerin işveren hissesinin tamamı hazine tarafından karşılanır.

5-4447/50 madde teşviki(5021 ile değişik)

01.10.2009 tarihinden itibaren işsizlik ödeneğine hak kazanmış işçinin işe alınması halinde alt sınır aylık üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi ile kısa vadeli primlerin %1 i işsizlik fonundan karşılanır.

6-4857/30 engelli istihdamı

50den fazla işçi çalıştıran özel işyerlerinin çalıştırmak zorunda olduğu %3 engelli için işveren hissesinin tamamı, %3'ü aşan engelli için alt sınır aylık üzerinden hesaplanan işveren hissesinin yarısı hazine tarafından karşılanır.

7-5746/3 Ar-ge yatırımlarının teşviki

01.04.2008-31.12.2023 döneminde teknoloji merkezi işletmeleri ve Ar-ge merkezlerinde çalışan işçilere ait sigorta priminin işveren hissesinin yarısı 5 yıl süre ile genel bütçeden karşılanır.

8-5225/5-6 Kültür ve Turizm Yatırımları teşviki

01.08.2004 tarihinden itibaren sürekli olarak uygulanan bu teşvik, kurumlar vergisi mükelleflerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yatırım belgesi alanların işveren hissesinin yarısı 3 yılı aşmamak, girişim belgesi alanların ise %25 i 7 yılı aşmamak üzere genel bütçeden karşılanır.

9-5510/Ek 2 teşviki

Yatırımlarda devlet yardımı hakkındaki karar gereğince 01.01.2012den önce yatırım teşvik belgesi almışlarsa 4 coğrafi bölge için alt sınır aylık üzerinden işveren hissesinin tamamı, 01.01.2012 tarihinden sonra yatırım teşvik belgesi almışlar ise 6 coğrafi bölge için aynı tutar hazinece karşılanır.

Yukarıda belirtilen teşviklerden aynı anda yararlanmak mümkün olduğundan, bu teşviklerden her ay yararlanacak şekilde her ay  gerekli belgelerin hazırlanıp SGK'ya verilmesi zorunludur. Aksi halde teşvikten yararlanmak mümkün değildir. Bu durum ise özel bir uzmanlık gerektirir hale gelmiştir.

Konunun iyi bilinmemesi nedeniyle birçok işveren  geçmişte sadece % 5lik teşvik ile yetinmiştir. İşte geriye dönük prim iadesinde amaç eksik yararlanılan teşvik tutarlarının geriye dönük olarak  işverenlere iade edilmesinin  sağlanmasıdır. Bunun için ilk yapılması gereken işverenlerin geriye dönük prim alacağının olup olmadığının belirlenmesi, varsa düzeltmeye ilişkin bildirgelerin yine 01.03.2011 tarihinden itibaren tek tek hazırlanıp SGK' ya verilmesi gerekmektedir.


Burada en önemli husus şu ki; profesyonelleşmenin hakim olduğu bir dönem yaşanırken teşviklerden faydalanmak için yapılacak hazırlık ve başvuru prosesi profesyonel çaba gerektiren bir durumdur. SGK uzmanlarının başvuru evraklarını hazırlayıp şirketleri başvuru sürecinde doğru yönlendirilmeleri gerekmektedir. Tabii ki burada şirketlere doğru profesyonellerle çalışması görevi düşüyor.

Konuyla ilgili www.geriyedonuksgktesvikleri.com sitesini inceleyebilirsiniz.

Kaynak: http://www.anadoludabugun.com.tr/yazi/sigorta-prim-tesviklerinde-geriye-donuk-iade-geliyor-3170


SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

Twitter.com/emrihan_aydin

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT