Bu yazımda sizlere halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu’nun “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının “Topluma Karşı Suçlar”ı düzenleyen üçüncü kısmının “Kamu Barışına Karşı Suçlar” başlıklı beşinci bölümünde düzenlenmiştir.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik

Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunda korunan hukuki değer;

Toplumlar; ekonomik durum, kan bağı, din, mezhep veya coğrafi köken yönünden farklılıklar gösterir. Türk Ceza Kanunu; din, mezhep, kan bağı veya oturulan bölge bakımından aralarında bir iletişim, dayanışma ve yakınlık bulunan grupları birbirlerine karşı düşmanca duygular beslemeye, birbirlerinin kötülüğünü istemeye yöneltmeyi cezalandırmıştır.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun maddi unsurları; alenen tahrik etmedir.

Kin ve düşmanlığa tahrikten kastedilen durum; husumet beslenen konuya karşı tasarlayarak zarar vermeye, öç almayı gerektirecek şiddette nefret duymaya yönelik hareketlerin zeminini oluşturan psikolojik haldir. Suçun oluşabilmesi için; halkın sosyal sınıf veya ırk veya din veya mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri birbirine karşı, öç almayı gerektiren şiddetli düşmanlığa, nefret ve kötülüğe tahrik edilmiş olması gerekir.

Suçun faili; sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimsedir.

Suçun mağduru; Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesinin 1. Fıkrasındaki özellikleri taşıyan halk kesimidir.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun konusu; kamunun barışıdır.

Suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsuru Türk Ceza Kanunu madde 218’de düzenlenmiştir; “Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır.”.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun manevi unsurları; bu suç kasten işlenebilir. Bu suçun taksirle veya bilinçli taksirle işlenen şekli cezalandırılmaz.

Suçun soruşturma usulü; suç, sivil şahıslarca veya görevle ilgili olmaksızın kamu görevlileri tarafından işlenirse soruşturma Savcılık tarafından re’sen yapılır. Suça bakmakla görevli mahkeme; Asliye Ceza Mahkemeleri’dir. Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesinin 1. Fıkrasında yapılan düzenlemeye göre öngörülen ceza; 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Yukarıda özetle bahsetmeye çalıştığım suç tipi ile hiçbir zaman ne fail ne de mağdur olarak karşılaşmamanızı diliyor, bu suç tipini görgü tanığı olarak görmeniz/duymanız halinde vatandaşlık görevi olarak mutlaka kolluk kuvvetlerine ihbar etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle.


SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

instagram.com/erengoncehukuk

instagram.com/aylinesra