1. YAZARLAR

  2. Gizem Öztanaş

  3. Erken dönemde yabancı dil kazanımları ve eğitim süreci
Gizem Öztanaş

Gizem Öztanaş

Eğitimci - Detail Haber Yazarı
Yazarın Tüm Yazıları >

Erken dönemde yabancı dil kazanımları ve eğitim süreci

A+A-

Küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenmek bir yenilik değil, zorunluluktur. Türkiye’de de yabancı dil öğrenimi son yıllarda oldukça önem kazanmaktadır. Bu yüzden ülkemizde yabancı dil öğrenimi küçük yaşlara inmiştir. Okul öncesi dönemi çocuklarının ise öğrenme hızlarının en yüksek ve algılarının oldukça açık olduğu bilinmektedir. Yapılan pek çok araştırmalar da erken çocukluk döneminde ikinci dil öğrenmenin faydalarını gözler önüne sermektedir. Özellikle özel kurumlar başta olmak üzere pek çok okul öncesi kurumda yabancı dil öğrenimi veriliyor ve geri kazanımları gözle görülür şekilde öne çıkıyor.

Erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve esnekliği de beraberinde getiriyor, Hatta dinleme yetisini ve hassasiyetini de geliştirir ki; Bazı eğitimciler (2-6) yaş döneminde hangi konuyu ne kadar süreyle verebileceğini tartışırken, bazıları ise daha yüzeysel düşünerek aldığı kadarıyla geleceğe daha iyi hazırlanacağını biliyor olmanın kararlılığını sürdürüyor... Okul öncesinden alınan İngilizce eğitim aynı zamanda anadilinde anlama kabiliyetini geliştirir. Çocuğa, insanlarla daha kolay iletişim kurma olanağı sağlar. Her zaman arkasında durduğum bir düşüncedir ki; Yabancı dil olgusu, çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve çocuğa diğer ülkelerdeki insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur.

Okuduğum ve araştırdığım bazı bilgilere göre Avrupa’da “Berlitz” dil öğretim programının çocuklar için uyarlanmış izlencesine göre, çocuğa gelecekteki eğitim ve öğretimi için oldukça geniş dilsel öngörü kazandırıyor ve çocuğun gelecekteki kariyer olasılıklarında yelpazeyi genişletiyor. (Berlitz, 2003). Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında verilen yabancı dil öğretimi ile ilgili öğretmen görüşlerini tespit etmektir. Uygulamalarda karşılaşılan sorunlar, okul öncesi İngilizce öğretiminde amaç ve yöntemler gibi konularda öğretmen görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve sorunlarla ilgili çözüm yolları aranmıştır. Okul öncesinde yabancı dil eğitimi veren öğretmenler açısından faydalı bir çalışma olması öngörülmektedir. Araştırmanın problem cümlesi, okul öncesi eğitim kurumlarında verilen yabancı dil eğitimi ile ilgili öğretmen görüşleri nasıldır? Olarak ifade edilmiştir. Alt problemler ise;

1. Okul öncesi dönemde yabancı dil öğreniminin amaçları nelerdir?

2. Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin öğrenciler üzerindeki etkisi nasıldır?

3. Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin veliler üzerindeki etkisi nasıldır?

4. Okul öncesi yabancı dil öğreniminde en sık kullanılan yöntemler hangileridir?

5. Okul öncesi yabancı dil öğretiminde en çok karşılaşılan sorunlar nelerdir?

6. Okul öncesi yabancı dil öğretiminde sınıf ortamı nasıl olmalıdır?

7. Okul öncesi yabancı dil öğretiminde nasıl değerlendirme yapılmaktadır?

8. Okul öncesi yabancı dil öğretiminde kullanılan araç-gereçler hangileridir? Şeklindedir.

Hepsi ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken konu baslıkları evet ..
Ama bütün bu alt soruların yanı sıra asıl amaç farklı dillere ve kültürlere saygı ve hoşgörüyü öğrenmektir. Erken yaşta yabancı dil öğrenmenin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisi olduğu konusunda her gün yeniden keşfediyorum  ve Yabancı dil öğrenmenin çocuklarda ana dillerinin gelişimine katkı sağladığını ve kelime hazinelerini geliştirdiğine şahit oluyorum. Erken yaşta yabancı dil öğrenmek veliler tarafından da oldukça olumlu karşılanmaktadır.

Okul öncesi yabancı dil öğreniminde en sık kullanılan yöntemleri deneyimim ve araştırmalarım sonucunda: drama, rol yapma, gösteri ve oyunla öğrenmek olduğunu fark ettim. Bunların yanında şarkılar, masallar, hikâyeler, bilmece ve tekerlemelerde önemli yer tutmaktadır. 
 
Görsel öğeler içeren her türlü etkinlik önem kazanmaktadır. Grup çalışmaları da benim için oldukça önemlidir ve aktif olarak yapılması gereken bir eğitim seklidir... TPR (Total Physical Response) yöntemi ile de çocuklar bedenlerini kullanarak, hareketli aktivitelerle  öğretim sağlanmaktadır..Bana göre okul öncesi yabancı dil öğretiminde sınıf eğlenceli bir atmosfere sahip olmalıdır. Sınıf ortamı çocukların ilgisini çekecek araç-gereçlerle donatılmalıdır. Zaman zaman konuyla alakalı materyaller ve ders araç-gereçleri olarak bilgisayarlar, CD’ler, akıllı tahta ve videolarla dersi desteklemek hatta Flash kartlar ile zenginleştirmek de gereklidir. Mümkün olduğunca fazla görsel ve işitsel materyal kullanımına özen gösterilince İngilizce çok daha eğlenceli hale geliyor…
Tüm bunların yanı sıra ders kitapları da önemli yer tutmaktadır diye düşünüyorum. Boyama ve eşleştirmeli etkinlikleri içeren, STORY (hikâye) dinleme ağırlıklı ders kitaplarının olması eğitim acısından da oldukça verimli oluyor.

Gözlemlerimiz sonucunda Okul öncesi dönemde verilen İngilizce öğretiminden öğrenciler ve velilerin memnun olduklarını görebiliyoruz. Çünkü merak ve öğrenme güdülerinin yüksek olduğu bu dönemde şarkılar, oyunlar ve görsellik ağırlıklı doğal bir öğrenme ortamıyla İngilizceyi nasıl sevebileceklerinin farkındayız. Sınıf ortamlarının öğrencilerin kendilerini rahat hissedecekleri şekilde düzenlenmesi, günlük rutinler ve İngilizce köşeleri hazırlanması da öğretim açısından verimli olacaktır.

Eğitim boyunca motivasyon ve sürekliliği verimli halde devam ettirebilmek için ağır içerikli ve yoğun program Okul öncesinde olmamalıdır. Amacımız ise verilen yabancı dil eğitiminde farkındalık yaratmak ve öğrencilere bilişsel ve dilsel katkı sağlamaktır...


SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

Twitter.com/GizemOztanas

İnstagram.com/bilinclicocukegitimleri

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

2 Yorum