Bu yazımda sizlere bilişim sistemine hukuka aykırı erişim suçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç; Türk Ceza Kanunu’nun “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının “Bilişim Alanında Suçlar”ı düzenleyen onuncu kısmında düzenlenmiştir.

Bilişim sistemine girme

Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

 (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

 (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 (4) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bilişim sistemine hukuka aykırı erişim suçunda korunan hukuki değer;

Bu suçta öncelikle bireylerin özel hayatlarının gizliliği, sırların masumiyeti, haberleşme özgürlükleri korunmaktadır. Bilişim sisteminde yer alan unsurlar, sahibinin hukuki olarak korunan kişisel alanına aittir. Hak sahibinin rızası olmadıkça, bu alana yetkisiz erişilemez. Diğer bir menfaat olarak da; bilişim sisteminin güvenliği koruma altına alınmıştır.

Bilişim sistemine hukuka aykırı erişim suçunun maddi unsurları; bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girmek ve orada kalmaya devam etmektir.

Bilişim sistemine girmek (erişim); bilişim sisteminin tamamına veya bir parçasına (donanım, bileşenler, yüklenen sistemin saklanan verileri, dizinler, trafik, içerikle ilgili veriler) ulaşmak, içeriğine dahil olmaktır.

Bilişim sisteminde kalmaya devam etmek; bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına erişen failin, bu sanal ortamda eylemin ciddiliğini ortaya koyacak ölçüde bulunmasıdır.

Bilişim sistemine girme hareketi; ağ üzerinden ulaşılarak veya manuel olarak olabilir.

Bilişim suçlarının modus operandileri (işlenme tarzları) da önem arz etmektedir. Bilişim sistemlerinin güvenlik duvarlarının aşılması, kullanıcının haberi olmaksızın sistem bilgilerine, sistemin içerdiği verilere, programlara ulaşılması ve en önemlisi de bunun en az delil ve iz bırakarak yapılması, söz konusu suçların işlenmesi bakımından bazı özel ve teknik usulleri gerektirir.

Bu usullere örnek olarak; çöpe dalma (scavenging), gizlice dinleme (eavesdropping), veri aldatmacası (data didling), Truva atı (trojan horse), tarama (scanning), süper darbe (super zapping), salam tekniği (salami teschniques), gizli kapılar (trap doors), eşzamansız saldırılar (asynchronous attacks), ağ solucanları (network worms), bilgisayar virüsleri (computer viruses), istem dışı alınan elektronik iletiler (spam), web sayfası hırsızlığı ve web sayfası yönlendirme, sırtlama (piggybacking), mantık bombaları (logic bombs), yerine geçme (masquerading), tavşanlar (rabbits) ve bukalemun (chamelon) olarak isimlendirilmektedir.

Suçun faili; herkes olabilir. Genellikle bu suçların faillerine; hacker veya cracker denmektedir.

Suçun mağduru; herkes olabilir. Tüzel kişiler de mağdur olabilir.

Suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsuru Türk Ceza Kanunu madde 243/3’de düzenlenmiştir; “Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur”.

Bilişim sistemine hukuka aykırı erişim suçunun manevi unsurları; bu suç kasten işlenebilir.

Suçun soruşturma usulü; suçun soruşturması re’sen yapılır.

Yukarıda özetle bahsetmeye çalıştığım suç tipi ile hiçbir zaman ne fail ne de mağdur olarak karşılaşmamanızı diliyor, bu suç tipini görgü tanığı olarak görmeniz/duymanız halinde vatandaşlık görevi olarak mutlaka kolluk kuvvetlerine ihbar etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

Sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle.


SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

instagram.com/erengoncehukuk

instagram.com/aylinesra