1. YAZARLAR

  2. Hatice Doğan

  3. Bilişim sistemine girme suçu nedir?
Hatice Doğan

Hatice Doğan

Avukat
Yazarın Tüm Yazıları >

Bilişim sistemine girme suçu nedir?

A+A-

Bilişim sistemine girme suçu ile korunmak istenen hukuki değerde görüş ayrılıkları olsa da genel olarak benimsenen görüş karma nitelikte olduğu yöndedir. Bu nitelikler; toplum düzeni, kişinin özel hayatının gizliliği, haberleşmenin gizliliği, kullanıcı-sistem sahibinin menfaatleri ve bilişim sisteminin güvenliğini korumaktır. Burada bahsi geçen korumadaki amacı teknik korumadan ziyade psikolojik bir olgu olarak değerlendirmek gerekir.

TCK Madde 243

1-Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde hükmüne göre bir bilişim sisteminin tümüne veya bir kısmına girme arasında bir fark görülmemiştir sistemin bir kısmına dahi, hukuka aykırı olarak kasten girmek veya orada kalmaya devam etme fiili suç olarak düzenlenmiştir. Bilişim sistemine, hukuka aykırı olarak kasten giren veya da burada kalmaya devam eden kişinin sistemdeki verileri elde etme amacı gütmesine gerek yoktur. Burada sistemin bir kısmına dahi hukuka aykırı olarak kasten girmiş olması bu suçun oluşması için yeterlidir.  Suçun işlenmesi nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi hâlinde suçun nitelikli hali oluşacak ve cezası artacaktır.

Örneğin; bir bankanın hesaplarına girilerek kişilere ait hesaplara hukuka aykırı olarak bakılması veya bir kamu kurumunun bilgisayarına hukuka aykırı olarak girerek bilgilerin incelenmesi bu suçu oluşturacaktır.  Günümüzde sıkça karşılaştığımız bir başka örnek verecek olursak; kişinin Facebook, Twitter, Instagram, blog vb. adreslerine izni olmadığı halde kullanıcının şifresini veya diğer güvenlik önlemlerini devre dışı bırakarak erişmesini bu suça güncel bir örnek olarak verebiliriz. Kullanıcının erişime açmadığı bilgilerine usulsüz bir şekilde elektronik ortamda bazı hacker programları veya virüs yoluyla ulaşmaya çalışması bilişim sistemine haksız ve hukuka aykırı olarak girmiş olduğunu gösterir ve suçun unsurları oluşmuş olur.

İnternet/sosyal ağ üzerinden virüsler (herhangi bir bağlantı göndererek yapılan resim yazı gibi) kullanılarak veya sistemin açık kapıları zorlanarak giriş yapılabilir. Bu bilişim suçları, başkasına ait bilgisayar, tablet veya telefonun açılarak içindeki verilerin görülmesi biçiminde işlenebileceği gibi bir ağ aracılığıyla bilişim sisteminde oturum açılması yoluyla da işlenebilir. Bilişim korsanları, girmeyi amaçladıkları bilişim sisteminin DNS, IP bilgileri, port tarama, işletim sistemini bulma veya sistemdeki kodlama hataları, karmaşık sistemlerin yarattığı açık ve hatalardan faydalanma gibi işlemlerle hedef bilişim sisteminde yer alan eksiklik, açıklık veya zafiyetleri tespit ederek bilişim sistemine sızabilir. Bunun dışında sahte e-postada yer alan bağlantıların yönlendirdiği sayfalara girilen kullanıcı adı, şifre gibi önemli bilgilerin girilmesiyle veya üçüncül linklerin bilişim sistemine indirdiği zararlı yazılımlarla bilişim korsanları kolayca hedef bilişim sistemlerine erişebilmektedir. Bunun dışında birtakım zararlı yazılımlarda da hedef bilişim sistemine erişim sağlanabilmektedir. Bunlardan biri hedef bilgisayardaki işlemleri kaydetmeye yarayan “tuş kaydedici (keylogger)” yöntemidir. Donanımsal tuş kaydedici (keylogger) yönteminde hedef bilişim sistemine takılan bir cihaz bilişim sistemine girerek işlemleri kaydeder. Trojan aracılığıyla hedef bilişim sisteminde yer alan ekrana müdahale etme dâhil tüm özellikleri kontrol edebilme yetkisi bilişim korsanı tarafından gerçekleştirilebilir hale gelir.

Bilişim sistemine girme suçunun ispatlanması açısından IP adresinin ve port adresinin tespiti çok önemlidir. IP adresi, internet bağlanan her bilgisayara sistem tarafından ayrı ayrı verilen bir nevi kimliktir. Bilişim sitemine girme suçunun işlendiği cihazın internete bağlanması için gerekli olan IP adresi servis sağlayıcıdan sorularak tespit edilebilir.


SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN;

instagram.com/dogannhukuk

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT