Herkese yeniden merhaba…

Uygulamada çekişmeli olarak adlandırılan boşanma davalarının çok uzun yıllar devam etmesi ve bu devam eden boşanma sürecinin tarafları yıpratması göz önüne alındığında evlilik birliğini devam ettirmemeye karar veren evli çiftlerin anlaşmalı olarak boşanmaya yöneldiklerini görmekteyiz.

Anlaşmalı olarak boşanma, Türk Medeni Kanun’unun Evlilik Birliğinin Sarsılması başlıklı 166. Maddesi’nin 3. Bendinde düzenlenmiştir. Bu kanun hükmüne göre evlilikleri en az 1 yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılacaktır.

Nitekim kanun lafzından da anlaşıldığı üzere anlaşmalı olarak boşanabilmek için 1 yıl boyunca bir evliliğin devam etmesi gerekmektedir. Bu hüküm, yanlış bir izlenime yol açmakta ve sanki evlilikte 1. Yılı doldurmadan hiçbir şekilde boşanılamazmış gibi bir algı yaratmaktadır fakat evlilikte 1. yılı doldurmayan evli çiftler çekişmeli yollarla her zaman boşanabilirler. 1 yıl evli kalma şartı sadece anlaşmalı boşanma hükümlerinin uygulanabilmesi içindir. Kanun koyucu evlilik birliği içinde 1 yılı doldurmuş ve maddi konularda ve çocukların durumu hususunda anlaşmış olan eşlerin anlaşmalı olarak boşanmasını öngörmüştür.

Peki anlaşmalı boşanma ne şekilde gerçekleşecektir? Ne yapılması gerekmektedir?

Öncelikle taraflarca “anlaşmalı boşanma protokolü” olarak adlandırdığımız iki tarafı da bağlayan bir sözleşme hazırlanması gerekmektedir. İşbu tarafların özgür iradeleriyle hazırlanmış olan protokolde evlilik birliği sona erdikten sonra meydana gelecek yeni durumlarla ilgili kararlar alınması gerekmektedir. Eğer tarafların çocukları varsa çocukların velayeti konusunda, nafaka miktarları konusunda, malvarlığının paylaşılması konusunda, maddi ve manevi tazminler konusunda anlaşılması ve taraflarca bu protokolün imzalanması ve bu anlaşmanın mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Bu protokol anlaşmalı boşanmanın talep edildiğini bildiren bir dava dilekçesi ile birlikte aile mahkemesine sunulduğu takdirde bulunduğunuz bölgede bulunan mahkemelerin yoğunluğuna göre taraflara bir mahkeme günü tesis edilir ve o mahkeme gününde boşanma, protokol hükümlerine göre gerçekleşir. Eğer ki hızlı bir şekilde boşanmak istiyorsanız burada dikkat etmeniz gereken husus mahkeme tarafından size bildirilmiş olan mahkeme gününde, mahkeme salonunda olmanız gerekeceğidir. Yani sadece protokolün mahkemeye sunulmuş olması boşanmaya karar verilmesini sağlamayacaktır. Anlaşmalı boşanmanın en önemli şartı tarafların bu durumu özgür iradeleri ile tercih etmeleridir. Bu sebepten tarafların mahkeme salonunda bulunup boşanma protokolünü ve boşanmayı kabul ettiklerini beyan etmeleri gerekmektedir. Bir avukatla temsil ediliyor olmanız dahi bu hususa bir istisna getirmeyecektir.

Önemle belirtmek isterim ki anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken çok dikkatli olmanız gerekecektir. Yukarıda bahsettiğim üzere anlaşma protokolü bir sözleşme mahiyetindedir. Bu sebeple bu protokolde kararlaştırılan durumlar, mahkeme kararı kesinleştikten sonra değiştirilebilir nitelikte değildir. (Çocuklara ilişkin hükümler bu durumun istisnasıdır.) 

Bir başka yazımızda da sizlerle çekişmeli boşanma hakkında konuşuruz. Şimdilik sağlıklı günler diliyorum.